Arbejdstidsdirektivet

11 timers reglen og 48 timers reglen

EUs tidsregistreringslov og implementeringen af tidsregistrering. Loven træder i kraft i Danmark den 1. juli 2024.
Som arbejdsgiver har du forpligtelser over for dine medarbejdere i forhold til deres arbejdstid, som er i EUs arbejdstidsdirektiv, der er implementeret i den danske lovgivning, gældende fra den 1. juli 2024.
Arbejdstidsdirektivet indeholder, 11 timers reglen om hviletid, 48 timers reglen og regler om pauser og ferie.

11 timers reglen

Dine medarbejdere har ifølge arbejdstidsdirektivets 11 timers reglen ret til hviletid alle ugens dage.
Det betyder medarbejderne skal have 11 timers sammenhængende hviletid udenfor arbejdspladsen indenfor døgnets 24 timer. De 11 timer skal være sammenhængende, og må ikke deles op i flere kortere perioder. Der må ikke arbejdes mere en 13 timer i træk.
Hviletiden sættes ned til 8 timer i særlige tilfælde, Her gælder der en række fravigelser og undtagelser.

48 timers reglen

48 timers reglen fastslår, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en fire måneders periode. Det er som arbejdsgiver dit ansvar at medarbejderne ikke overskrider de 48 timer. Højesteret har i 2017 bestemt at du skal betale din medarbejder 25.000 kr. i godtgørelse, hvis de ikke holder sig inden for grænserne.
Godtgørelsen kan dog blive betydeligt større, hvis der er tale om gentagne overskridelser. 
Du må ikke bruge ferie til at udregne i forhold til 48 timers reglen.

Tidsregistrering

Hvis der opstår en strid mellem arbejdsgiver og arbejdstager omkring 11 timers reglen eller 48 timers reglen, kan det være svært for arbejdstageren at løfte bevisbyrden. EU-domstolen har bestemt at arbejdsgiver skal indføre et system til tidsregistrering. 
Systemet skal være objektiv og en pålidelig måde i registreringen af medarbejdernes faktiske daglige arbejdstid. Medarbejderne skal selv kunne tilgå egne oplysninger i tidsregistreringssystemet.
Tidsregistreringssystemet skal kunne opbevare data 5 år efter en medarbejder er stoppet i virksomheden.
Papirlapper, excel og mavefornemmelser er ikke tilstrækkelige.

Pauser

Hvis medarbejderne arbejder mere end seks timer om dagen, har de ret til pause i løbet af dagen. Der er ingen regler for hvor lang tids pause medarbejderen har ret til. Det skal dog være en pause, der kan regnes for en pause. Den skal være så lang at medarbejderen kan nå at spise og slappe af. Der er heller ikke regler om hvornår på dagen en pause skal ligge.

Fridøgn

Medarbejderen skal også holde 24 timers sammenhægende fri mindst en dag om ugen. Der skal være sammenhæng med 11 timers hviletid, hvilket gør at medarbejderen reelt har 35 timer sammenhængende hviletid. Det mulige fridøgn skal helst ligge på en søndag.

Ferie

Medarbejdere har ret til fire ugers betalt ferie om året ifølge EU-direktivet. I Danmark er det tal imidlertid forhøjet i Ferieloven. Det betyder at dine ansatte krav på fem ugers betalt ferie om året. Du kan ikke betale medarbejderne for at holde mindre ferie om året. En undtagelse fra dette er, hvis medarbejderens ansættelse ophører, og vedkommende ikke har nået at afholde de fem ugers ferie. Har medarbejderne ikke afholdt alt ferie indenfor ferieåret, kan optjent ferie udover 20 timer overføres til næste ferieår. Nogle faggrupper har dog aftalt andre vilkår i deres overenskomster.

Nattevagter

For nattearbejde gælder der en række særlige regler. Nattearbejdere må ikke arbejde mere end 8 timer indenfor døgnets 24 timer målt i snit over fire måneder. Nattearbejdere skal tilbydes en gratis helbredskontrol, inden de begynder at arbejde om natten. Herefter må der ikke gå mere end 3 år mellem helbredstjek.

Hvad kan vi tilbyde dig

Folketingets beslutning

Oversigten over fravigelser og undtagelser fra 11 timers reglen

Joomla templates by a4joomla